KODULEHE ERMATIKO.COM PRIVAATSUSTINGIMUSED

Andmeid kogutakse kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Tingimustest leiate infot selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, mille jaoks ja kellel on neile juurdepääs. Samuti leiate siit juhised, kuidas enda andmekaitsega ja privaatsuse kontrollimisega seotud õigusi kasutada.

Palume teil leida aega meie privaatsustingimuste lugemiseks. Küsimuste korral võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

Kogume Ermatiko OÜ kodulehe külastuste kohta andmeid, et saada tagasisidet kodulehe kasutamise kohta

  1. Vastutav andmetöötleja

1.1 Teie andmete vastutavaks töötlejaks on Ermatiko OÜ. Meie kontaktandmed on leitavad siit.

1.2 Ermatiko OÜ vastutava andmete töötlejaga on võimalik kontakteeruda e-posti aadressil mail@ermatiko.ee.

1.3 Ermatiko OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ermatiko OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

  1. Kogutavad andmed ja nende kasutus

2.1. Küpsised

2.1.1. Küpsis (ingl cookie) on teksti kujul salvestatud andmeplokike teie veebibrauseris, mida saadetakse kodulehele uuesti iga kord, kui teete sinna päringu. Nii saab server teie päringu eristada teiste omadest ja pakkuda isikupärastatud andmeid. Küpsiseid võib kasutada näiteks kodulehele sisselogimiseks, eelistuste salvestamiseks ja ostukorvi sisu meelespidamiseks – et ei oleks vaja neid uuesti sisestada.

Küpsised jagunevad oma olemuselt kaheks:

  • Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.
  • Püsiküpsised (kui külastaja annab nõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Ermatiko OÜ veebilehel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt Google ReMarketing ehk järelturundus funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

2.1.2. Ermatiko koduleht kasutab küpsiseid selleks, et koguda järgmist informatsiooni: IP aadress, sirvimise info (millised veebilehed, lehtedel viibimise aeg), süsteemiandmed, eelistused.

2.1.3. Tööriist Google Analytics paigutab ja kasutab küpsiseid selleks, et jälgida kodulehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehtedega. Sealt saab Ermatiko OÜ andmeid, mille abil vaadelda kodulehe külastajate liikumist lehtedel ja seda analüüsida, et oskaksime tulevaste arendustega külastuskogemust paremaks muuta.

2.1.4. Küpsiseid vajab Ermatiko OÜ kodulehe tehniliseks toimimiseks ja paremaks muutmiseks. Aluseks on Ermatiko OÜ õigustatud huvi teavitada avalikkust pakutavatest teenustest ning kontaktandmetest, tagades seejuures kodulehe kasutusmugavuse.

2.1.5. Küpsiseid on võimalik vastavalt soovile kontrollida ja kustutada. Seda saab teha veebibrauseris, mida kasutate (igas brauseris on sammud veidi erinevad, juhiseid võite leida antud artiklist). Kustutada on võimalik kõik küpsised, mis on teie seadmele juba varem salvestunud, ning keelata edasine küpsiste kasutamine. See võib samas piirata erinevate teie poolt kasutatavate veebisaitide kasutusvõimalusi, kuna selline muudatus ei kohaldu vaid Ermatiko OÜ kodulehele.

2.2. Sirvimise statistika

2.2.1. Kodulehe kasutusmugavuse tõstmiseks, teenuse parandamiseks ja kasutajate soovide väljaselgitamiseks kogub Ermatiko OÜ statistilisi andmeid. Sealhulgas eelkõige selle kohta, milline info ja lehed on külastajatele kõige vajalikumad, millist keelt eelistatakse, kui tihti meie kodulehte külastatakse, millist brauserit, operatsioonisüsteemi, resolutsiooni ja seadet kasutatakse, millist osa kodulehest rohkem loetakse, külastuskorrad, külastuse aeg ning millistest regioonidest külastajad tulevad.

2.2.2. Andmete kogumiseks kasutab Ermatiko OÜ tööriista Google Analytics, mis võimaldab eeltoodud infot koguda ja analüüsida. Google Analytics’i kohta vaata lähemalt siit.

2.2.3. Te võite igal ajal keelata oma brauseris andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Juhised leiate siit.

2.2.4. Eeltoodud andmete kogumise eesmärgiks on tagada kodulehe kasutusmugavus, ning aluseks on Ermatiko OÜ õigustatud huvi kasutada talle kodulehe pidamiseks usaldatud avalikke vahendeid selliselt, et koduleht täidaks oma eesmärke parimal viisil.

2.3. Logid

2.3.1. Ermatiko OÜ kodulehte majutab server, mis võib salvestada teie poolt tehtavad päringud (avatav veebiaadress, kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada kodulehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida juhtumeid, kus võis olla oht turvalisusele.

2.3.2. Eeltoodud andmete kogumise eesmärgiks on tagada kodulehe tehniline kättesaadavus ja turvalisus, ning aluseks on Ermatiko OÜ õigustatud huvi teavitada avalikkust pakutavatest teenustest ning kontaktandmetest.

2.4. Turundus

Ermatiko OÜ ei tegele otseturundusega.

2.5. Profileerimine

Ermatiko OÜ ei koosta Ermatiko.com kodulehe külastajate kohta individuaalseid profiile.

2.6. Ligipääs andmetele

2.6.1. Kodulehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda Ermatiko OÜ töötajad, kes vastutavad kodulehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

2.6.2. Ermatiko OÜ koostööpartnerid, kes tegelevad kodulehe arendamise, halduse või majutusega, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

2.6.3. Tööriista Google Analytics pakkuja, kellel on ligipääs kogutud statistilistele andmetele, on Google LLC. Tegemist on suurettevõttega, kes on võtnud meetmeid, et tema tegevus vastaks Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele (EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistik).

2.6.4. Google võtab Google Analytics tööriista kasutajate ees järgmised kohustused.

2.6.5. Küpsistele pääsevad ligi meie koostööpartnerid (FCR Media).

2.7 Andmete hoiustamise aeg

2.7.1. Kasutame kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.

2.7.2. Küpsiste kehtivusaeg on ajutine. Need kas kustuvad kohe brauseri sulgemisel või kehtivad päeva, nädala, või kuu, mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

2.8. Teie õigused seoses oma andmetega ja kuidas neid teostada

2.8.1. Andmekaitse tagamise eest vastutavate töötajatega saate kontakti e-posti mail@ermatiko.ee kaudu. Teile on õigusaktidega nähtud ette õigus:

  • paluda kinnitust oma isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda enda isikuandmetega ja saada nende kohta teavet (töötlemise eesmärk, töötleja(d), allikad, jne);
  • paluda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
  • võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.

2.8.2. Teie õigused tulenevad eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Liidu määrus), mille kohta võite lähemalt lugeda siit.

2.8.3. Te võite keelata küpsised oma brauserites.

  1. Õigus esitada kaebus ja rikkumisest teavitamine

3.1. Kui arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile või kui teie elukoht on muus EL liikmesriigis, siis vastava riigi pädevale ametiasutusele.

3.2. Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitame andmesubjekti põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest.